Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Sở Y tế An Giang công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

04:42 19/01/2024

Căn cứ Điều 70 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điều 18 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 11/01/2024 của Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 15/01/2024 của Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 15/01/2024 của Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ quyết định số 04/QĐ-XPHC ngày 16/01/2024 của Thanh tra Sở Y tế tỉnh An Giang về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Sở Y tế An Giang Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính như sau:

1. Họ và tên: Võ Thị Ngọc Minh; Giới tính: Nữ;

Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1995; Quốc tịch: Việt Nam;

Chức danh: Người đại diện theo pháp luật (chủ cơ sở) Nha khoa Việt Đức tại địa chỉ số 144 đường Trần Phú, tỉnh lộ 943, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

Căn cước công dân số: 089195017088 ngày cấp: 18/3/2022; nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Địa chỉ thường trú: Đông An 4, phuờng Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 0788939718.

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Sử dụng người hành nghề không có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

Phạt tiền với mức phạt là 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) với hành vi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Phạt tiền với mức phạt là 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) với hành vi: Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Tổng cộng phạt tiền với mức phạt là 70.000.000 đồng (số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động 18 tháng. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2024

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Tường Vi; Giới tính: Nữ;

Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1992; Quốc tịch: Việt Nam;

Nghề nghiệp: Y sĩ;

Chức danh: chủ cơ sở Phòng khám Nha khoa Sài Gòn Thiện Tâm – chi nhánh Phú Hoà;

Căn cước công dân số: 089192005115; ngày cấp: 06/09/2021; nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Địa chỉ thường trú: Ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, số điện thoại: 0905005713.

Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Sử dụng người hành nghề không có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

Phạt tiền với mức phạt là 45.000.000 đồng (bốn mươi lăm triệu đồng) với hành vi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;

Phạt tiền với mức phạt là 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) với hành vi: Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Tổng cộng phạt tiền với mức phạt là 70.000.000 đồng (số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động 18 (mười tám) tháng. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2024

Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

3. Họ và tên: Tăng Kim Phượng, Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1977, Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Chủ cơ sở kinh doanh bánh kẹo Tăng Kim Phượng (Lô số 05, đường Bạch Đằng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Nơi ở hiện tại: Số 39/4A, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 092177012406; ngày cấp: 18/7/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 8.279.000 đồng.

Hàng hóa (thực phẩm) có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 339.000 đồng.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

Phạt tiền với mức phạt là 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) với hành vi: Kinh doanh hàng hóa (thực phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 8.279.000 đồng.

Phạt tiền với mức phạt là 750.000 đồng (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng) với hành vi: Hàng hóa (thực phẩm) có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị 339.000 đồng.

Tổng cộng số tiền phạt là 8.750.000 đồng (bằng chữ: Tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không.

Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cơ sở tiêu hủy tang vật (thực phẩm) vi phạm.

4. Họ và tên: Nguyễn Văn Đức, Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1984, Quốc tịch: Việt Nam

Nghề nghiệp: Chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Kim Yến.

Nơi ở hiện tại: Số 160, đường Trần Hưng Đạo, An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 352525785, ngày cấp: 23/12/2014; nơi cấp: Công an tỉnh An Giang.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể:

Phạt tiền với mức phạt là 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không.

Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không.

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang