Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Thông báo kết quả xét thăng hạng CDNN nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế hạng III

03:25 06/04/2021

Theo đề nghị của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III. Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 390/QĐ-SYT công nhận danh sách viên chức đủ điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III.

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế, viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III theo vị trí việc làm và được hưởng mức lương mới kể từ ngày 01/4/2021, cụ thể:

Chức danh chuyên môn

Mã chức CDNN

Đủ điều kiện

Bác sĩ (hạng III)

V.08.01.03

92

Dược sỹ (hạng III)

V.08.08.22

75

Điều dưỡng (hạng III)

V.08.05.12

80

Hộ sinh (hạng III)

V.08.06.15

26

Kỹ thuật y (hạng III)

V.08.07.18

18

Y tế công cộng (hạng III)

V.08.04.10

4


Thủ trưởng các đơn vị có chịu trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác, chức danh, chức vụ và diễn biến tiền lương của viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế từ hạng IV lên hạng III đảm bảo đúng quy định của pháp luật báo về phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế qua địa chỉ email ttdep03@angiang.gov.vn để tổng hợp trình Giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định.

Trường hợp phát hiện viên chức không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì Thủ trưởng các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế hủy bỏ kết quả xét thăng hạng.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Thị Đẹp -TCCB Sở Y tế