Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

THÔNG BÁO về việc thực hiện Khai báo y tế trước khi vào tỉnh An Giang

10:50 08/07/2021

Vào ngày 07/7/2021, Ông Trần Quang Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký Thông báo số 1875/TB-SYT về việc hiện Khai báo y tế trước khi vào tỉnh An Giang

Thực hiện Thông báo số 296/TB-VPUBND ngày 06 tháng 7 năm 2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại buổi họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Để tăng cường biện pháp kiểm soát y tế tại các Chốt Kiểm soát khi vào địa phận tỉnh An Giang; nhằm tạo điều kiện thuận cho lợi cho các chủ phương tiện, giảm ùn tắc, tập trung đông người tại các Chốt Kiểm soát nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Sở Y tế An Giang xin thông báo “Tờ khai y tế” (áp dụng cho đối tượng không dùng khai báo y tế điện tử) khi vào địa phận tỉnh An Giang. Tờ khai y tế gồm 01 tờ giấy A4 bao gồm: thông tin bắt buộc phải điền đầy đủ, trung thực thông tin của người khai báo y tế tại (trang 01), phần thông tin cảnh Báo giúp mọi người biết trách nhiệm của mình khi khai báo y tế không đầy đủ hoặc không trung thực tại (trang 2).

Tờ khai y tế được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang (http://angiang.gov.vn); cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang (http://soyte.angiang.gov.vn); trang web của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang (http://cdcangiang.vn) và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để mọi người dân thực hiện khai báo y tế theo mẫu Tờ khai này trước khi muốn vào tỉnh An Giang. (đính kèm mẫu Tờ khai y tế)./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang