Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Sở Y tế An Giang: kêu gọi cán bộ hưu trí ngành y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19

01:32 25/08/2021

Vào ngày 25/8/2021, Ông Trần Quang Hiền - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã ký Công văn số 2577/CV-BCĐ gửi đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các đơn vị y tỉnh, huyện, thị xã, thành phố về việc kêu gọi cán bộ hưu trí ngành y tế tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể:

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các đơn vị y tế tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc kêu gọi cán bộ đã nghỉ hưu của đơn vị tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đồng thời thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đến từng cá nhân là cán bộ có chuyên ngành y tế đã nghỉ hưu, kêu gọi tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (kèm theo thư ngõ) chậm nhất đến hết ngày 06/9/2021;

2. Tổ chức tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 trước khi tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (nguồn vắc xin do Sở Y tế cung cấp).

3. Cán bộ hưu trí tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đăng ký tại đơn vị công tác trước khi nghỉ hưu (riêng các đơn vị tuyến tỉnh trên địa bàn Tp. Long xuyên, sau khi tổng hợp danh sách tình nguyện viên đăng ký, gửi về TTYT thành phố Long Xuyên để tiến hành tiêm vắc xin);

4. Chế độ, chính sách đối với tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị y tế trực thuộc chịu trách nhiệm thông báo rộng rãi và tha thiết kêu gọi đội ngũ cán bộ hưu trí tình nguyện tham gia hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang