Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Tiếp nhận Hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

08:49 26/04/2019

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến hướng đến mức độ 3, 4. Giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu tối đa mọi phiền hà và tiết kiệm chi phí đi lại trong thực hiện các thủ tục hành chính về y tế. Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp với Bưu điện An Giang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Qua đó, Bưu điện tham gia vào toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, từ khâu nhận hồ sơ của người dân, chuyển hồ sơ đến Sở Y tế và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Sở Y tế chuyển về tận địa chỉ người dân yêu cầu. Giờ đây người dân hoàn toàn có thể yên tâm vào các dịch vụ của Bưu điện từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả.

Sở Y tế An Giang hướng dẫn nộp quy trình làm chứng chỉ hành nghề Y, Dược; Giấy chứng nhận hoạt động hành nghề Y, Giấy chứng nhận đủ diều kiện kinh doanh Dược như sau:

Gồm 4 bước như sau:

1. BƯỚC 1:

I. Đối với hành nghề Dược

1. Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược:

- Tải thủ tục và mẫu làm Chứng chỉ hành nghề Dược tại địa chỉ: http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/thu-tuc-hanh-chinh Chọn mục Lĩnh vực Dược phẩm

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:

- Tải thủ tục và mẫu làm Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại địa chỉ: http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/thu-tuc-hanh-chinh Chọn mục Lĩnh vực Dược phẩm

II. Đối với hành nghề Y

1. Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

- Tải thủ tục và mẫu làm Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại địa chỉ: http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/thu-tuc-hanh-chinh Chọn mục Lĩnh vực khám Bệnh-chữa bệnh

2. Cấp Giấy phép hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

- Tải thủ tục và mẫu làm Giấy phép hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại địa chỉ: http://soyte.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/thu-tuc-hanh-chinh Chọn mục Lĩnh vực khám Bệnh-chữa bệnh

2. BƯỚC 2: Điền đầy đủ thông tin vào các giấy tờ yêu cầu.

3. BƯỚC 3: Tập hợp các giấy tờ đã hoàn chỉnh thành 01 bộ hồ sơ theo thứ tự.

4. BƯỚC 4: Gửi hồ sơ và nhận kết quả tại Bưu điện gần nhất.

Nguyễn Thiện Đức - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Dược

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang