Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

An Giang: Thông báo tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 4)

05:04 05/08/2021

Vào ngày 05/8/2021, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 2280/SYT-NVY gửi đến các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố; Ban Quản lý khu kinh tế; Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; Bệnh viện Sản nhi; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố về việc thông báo tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 4)

Cụ thể:

Căn cứ Công văn số 819/UBND-KGVX ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 4).

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị nhóm đối tượng và địa điểm tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 với một số nội dung như sau:

  1. Nhóm đối tượng:

1.1.  Nhóm lực lượng tuyến đầu được bổ sung từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn gồm: Công an, Quân sự, Y tế…

1.2.  Cán bộ thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ quản lý (nhóm B2), Hội Người từ kháng chiến, Hội chất độc da cam Dioxin.

1.3.  Các cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Sở, ban ngành, đoàn thể và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh còn lại chưa tiêm mũi 1.

1.4.  Các y tế tư nhân trên địa bàn huyện, thị, thành phố nhằm để huy động lực lượng khi có nhu cầu, giao cho Phòng Y tế chịu trách nhiệm rà soát, thông báo.

1.5.  Khối doanh nghiệp mua bán các mặt hàng thiết yếu gồm; thực phẩm, lương thực…

1.6.  Ngành giao thông vận tải đường bộ và đường thủy (tài xế, phụ xế, tài công) giao cho Sở Giao thông vận tải rà soát, thông báo.

1.7.  Đối với khu công nghiệp: Số lượng vắc xin phân bổ 8.000 liều vắc xin AstraZeneca cho Sở Công thương và Ban Quản lý khu kinh tế mỗi đơn vị 4.000 liều, giao 02 đơn vị chọn đối tượng để tiêm ngừa cho đợt này, các công nhân còn lại sẽ được tiêm tiếp tục cho đợt tiếp theo.

1.8.  Hội Luật gia và các cơ sở công chứng trên địa bàn tỉnh.

1.9.  Nhóm đối tượng tiêm mở rộng: Người chưa từng tiêm vắc xin phòng COVID-19 gồm các đối tượng sau:

 Lãnh đạo và nhân viên hiện đang nghỉ hưu của ban ngành, địa phương từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; Người trên 65 tuổi hiện đang có bệnh nền trong địa phương quản lý, giao cho Ban Chỉ đạo địa phương chịu trách nhiệm rà soát và thông báo.

  1. Đối với Sở Công thương và Ban Quản lý khu kinh tế:

Mỗi đơn vị được phân bổ 4.000 liều vắc xin tiêm cho đối tượng công nhân trên địa bàn quản lý. Đề nghị 02 đơn vị chọn và cung cấp danh sách, số lượng công nhân của đơn vị được tiêm cho đợt này gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để được phân bổ vắc xin về địa phương, các đơn vị còn lại sẽ được tiêm cho các đợt tiếp theo. Số điện thoại liên hệ: 0919. 569. 793 (Bs Phương).

  1. Đối với các đơn vị Y tế:

Giao Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố căn cứ vào số loại vắc xin và số lượng vắc xin được phân bổ để xây dựng Kế hoạch tham mưu cho Ban Chỉ đạo địa phương chọn đối tượng ưu tiên theo nhóm đối tượng nêu trên, trường hợp thiếu vắc xin các đối tượng còn lại sẽ được tiêm các đợt tiếp theo.

Nay, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và cử cán bộ liên hệ với cán bộ đầu mối của các đơn vị phụ trách tiêm ngừa, để được tư vấn tiêm ngừa theo danh sách đã đăng ký với Sở Y tế.

Cán bộ đầu mối tiêm ngừa của các đơn vị y tế trong tỉnh:

  • Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang:

Bác sĩ Lời, số điện thoại: 0918.565.764.

  •  Bệnh viện Sản nhi:

Bác sĩ Hoàng, số điện thoại: 0918. 331 622.

  • Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:

TT

Huyện

Tên cán bộ

Điện thoại

1

Long Xuyên

Ths. Nhựt

0917.210612

 

Mị

0909.112202

2

Châu Đốc

Ys.Ngân

0834.322414

3

Châu Thành

Ys.Tiên

0979.346849

4

Tịnh Biên

Ys.Thúy

0978.083103

5

Thoại Sơn

Ys.Nhật

0966.200045

6

Chợ Mới

Ys.Trinh

0917.427796

7

Châu Phú

Ds.Huỳnh Trọng Sách

0985.514140

8

Phú Tân

Ys.Tấn

0918.887850

9

Tân Châu

CN.Mỹ Phụng

0839.414151

10

An Phú

Ys.Thành Phương

0918.370922

11

Tri Tôn

Ys.Xây Sol

0983.999203

 

Bs.Bảy

0918.008049

 

 

Trong thời gian triển khai nếu các sở, ngành và các đơn vị y tế có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, CN Hạnh) để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời.

Trân trọng kính chào./.   

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang