Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

An Giang: Thông báo tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 3)

10:16 26/07/2021

Vào ngày 26/7/2021, Ông Phan Vân Điền Phương – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang đã ký Công văn số 2152/SYT-NVY về việc Thông báo tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 3)

Cụ thể:

Thực  hiện theo Kế hoạch số 1998/KH-SYT ngày 15/7/2021 của Sở Y tế An Giang về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 tỉnh An Giang, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh năm 2021-2022;

Kế hoạch số 2110/KH-SYT ngày 22/7/2021 của Sở Y tế An Giang về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh An Giang đợt 3 (tháng 7/2021), đã được UBND tỉnh phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3, tại Công văn số 731/UBND-KGVX ngày 21/7/2021.

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị địa điểm tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 và một số nội dung như sau:

1. Các đơn vị rà soát lại danh sách CBVC, người lao động đã tiêm ngừa mũi 1 (đợt 1) vào tháng 05/2021 liên hệ với đơn vị đã tiêm trước đây để được tiếp tục tiêm mũi 2.

2. Đối với CBVC, người lao động đã tiêm mũi 1 vào tháng 6/2021 sẽ được tiêm ngừa mũi 2 vào tháng 8/2021 (Sở Y tế sẽ có thông báo sau).

3. Đối với CBVC, người lao động chưa được mũi 1: Đề nghị cử cán bộ làm đầu mối, chủ động liên hệ với đơn vị phụ trách tiêm ngừa cho đơn vị mình để được hướng dẫn về thời gian và các hướng dẫn khác trước khi đến tiêm ngừa, đồng thời kèm danh sách CNVC-ngưởi lao động có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị khi đến tiêm ngừa….

4. Để tránh bỏ sót CBVC, người lao động trong các đợt tiêm (do hoãn tiêm, chống chỉ định…) và trùng tên của đợt tiêm trước, đề nghị các đơn vị sau khi tiêm xong của đơn vị mình báo cáo danh sách cụ thể số CBVC, người lao động chưa được tiêm về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn; CN Hạnh, điện thoại: 0919.272.830) để được tổ chức tiêm cho các đợt tiếp theo.

5. Đối với các đơn vị Y tế:

- Các đơn vị căn cứ vào số loại vắc xin và số lượng vắc xin được phân bổ để xây dựng Kế hoạch tham mưu cho Ban Chỉ đạo địa phương chọn đối tượng ưu tiên theo Công văn số 731/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3.

- Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 2066/SYT-NVY ngày 20/7/2021 về triền khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Công văn số 2067/SYT-NVY ngày 20/7/2021 về việc sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêm chủng về ghi chép số lô, hạn dùng…của từng loại vắc xin.

- Thực hiện báo cáo số lượng CBVC, người lao động đã được tiêm mũi 1 và tiêm nâng mũi (mũi 2) của các đơn vị mình phụ trách tiêm ngừa về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn; CN Hạnh, điện thoại: 0919.272.830) sau khi tổ chức tiêm xong.

Nay, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và cử cán bộ liên hệ với cán bộ đầu mối của các đơn vị phụ trách tiêm ngừa, để được tư vấn tiêm ngừa theo danh sách đã đăng ký với Sở Y tế.

Cán bộ đầu mối tiêm ngừa của các đơn vị y tế trong tỉnh:

- Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang:

  Bác sĩ Lời, số điện thoại: 0918.565.764.

- Bệnh viện Sản nhi:

  Bác sĩ Hoàng, số điện thoại: 0918. 331 622.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

  Bác sĩ Vân, số điện thoại: 0846.728. 202.

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:

 

TT

Huyện

Tên cán bộ

Điện thoại

1

Long Xuyên

Ths. Nhựt

0917.210612

 

Mị

0909.112202

2

Châu Đốc

Ys.Ngân

0834.322414

3

Châu Thành

Ys.Tiên

0979.346849

4

Tịnh Biên

Ys.Thúy

0978.083103

5

Thoại Sơn

Ys.Nhật

0966.200045

6

Chợ Mới

Ys.Trinh

0917.427796

7

Châu Phú

Ds.Huỳnh Trọng Sách

0985.514140

8

Phú Tân

Ys.Tấn

0918.887850

9

Tân Châu

CN.Mỹ Phụng

0839.414151

10

An Phú

Ys.Thành Phương

0918.370922

11

Tri Tôn

Ys.Xây Sol

0983.999203

 

Bs.Bảy

0918.008049

 

Trong thời gian triển khai nếu các sở, ngành và các đơn vị y tế có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, CN Hạnh) để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời.

Trân trọng kính chào./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang