Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

x-Thông báo

Lấy ý kiến các dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết HĐND

03:35 16/05/2019

Sở Y tế An Giang lấy ý kiến bản dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh của 02 nội dung:

1. Tờ trình ban hành Nghị quyết về chế độ thù lao cho đối tượng làm công tác phòng, chống HIV/AIDS (e lưu toàn bộ trong file HIV)
2. Tờ trình ban hành Nghị quyết về mức hỗ trợ thù lao cho cộng tác viên Dân số - KHHGĐ (e lưu toàn bộ trong file Dân số)

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang