Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo

Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển hệ địa chỉ sử dụng tại Trường Đại học Cần Thơ năm 2020

10:42 16/10/2020 Chi tiết »
Phê duyệt danh sách đào tạo đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2020

08:17 13/10/2020 Chi tiết »
Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 vòng phỏng vấn (vòng 2)

06:04 09/10/2020 Chi tiết »
Thông báo phê duyệt danh sách xét tuyển theo đơn đặt hàng trình độ đại học hệ chính quy và hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2020

05:18 08/10/2020 Chi tiết »
Thông báo xét tuyển đặt hàng học bạ hệ liên thông vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

09:15 07/10/2020 Chi tiết »
Thông báo xét tuyển theo nhu cầu xã hội chuyên ngành Y khoa hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

09:10 06/10/2020 Chi tiết »
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc và trực thuộc Sở Y tế

10:07 28/09/2020 Chi tiết »
Thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ liên thông vừa làm vừa học năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

02:48 23/09/2020 Chi tiết »
Thông báo điểm trúng tuyển ngành Dược học hệ liên thông chính quy năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

02:39 23/09/2020 Chi tiết »
Thông báo bề việc công bố thời gian đăng ký đào tạo theo nhu cầu xã hội trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020

02:06 23/09/2020 Chi tiết »