Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1771/SYT-NVD ngày 08/6/2022 về Thông báo kết quả giám sát hỗ trợ kỹ thuật hoạt động điều trị HIV và quản lý, cung ứng thuốc ARV
Công văn 1768/SYT-KHTC ngày 07/6/2022 về báo cáo tình hình mua sắm, tài trợ, biếu tặng vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần y tế Đức Minh giai đoạn 2020-2021
Công văn 1760/SYT-TCCB ngày 07/6/2022 về hướng dẫn khắc phục đối với viên chức được tuyển dụng chưa đúng trình tự, thủ tục quy định
Công văn 1749/SYT-NVD ngày 07/6/2022 về tình hình cung ứng thuốc Dextran 40 Injection
Công văn 1746/SYT-NVY ngày 07/6/2022 về thực hiện Đề án 06 đẩy mạnh công tác triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp
Công văn 1741/SYT-NVD ngày 07/6/2022 về lấy ý kiến về danh mục thuốc mua sắm tập trung toàn tỉnh năm 2023-2024
Kế hoạch 1722/KH-SYT ngày 06/06/2022 về Tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều tăng cường lần 2 (nhắc lại lần 2) trên địa bản tỉnh An Giang
Công văn 1719/SYT-NVY ngày 06/6/2022 về tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN Dengue Day
Báo cáo 1687/BC-SYT ngày 01/6/2022 về Kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tình hình sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh An Giang
Công văn 1633/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
Công văn 1621/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
Công văn 1620/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022
Công văn 1617/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Công văn 1609/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về tổ chức lớp Tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng điều trị trong ngành RHM
Công văn 1606/SYT-TTra ngày 26/5/2022 về báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2022