Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 411/SYT-TCCB ngày 22/02/2024 về rà soát tiêu chuẩn Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản
Công văn số 458/SYT-NVD ngày 22/02/2024 về thay đổi thông tin thuốc trúng thầu OCID thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
Công văn số 418/SYT-NVY ngày 22/02/2024 về chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại năm 2024
Công văn số 417/SYT-NVY ngày 22/02/2024 về tăng cường công tác quản lý tiêm chủng, chất lượng vắc xin, sinh phẩm y tế, IVD
Công văn số 410/SYT-NVD ngày 21/02/2024 về công bố người giới thiệu thuốc
Công văn số 383/SYT-NVD ngày 19/02/2024 về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 7 mỹ phẩm
Công văn số 382/SYT-NVD ngày 19/02/2024 về đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 29 mỹ phẩm
Báo cáo số 62/BC-BCĐLNATTP ngày 28/02/2024 về Triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
Kế hoạch số 22/KH-SYT ngày 21/02/2024 về thực hiện công tác pháp chế y tế năm 2024
Kế hoạch số 21/KH-SYT ngày 21/02/2024 về công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2024
Kế hoạch số 20/KH-SYT ngày 21/02/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực y tế năm 2024
Kế hoạch số 18/KH-SYT ngày 21/02/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024
Công văn số 309/SYT-NVY ngày 01/02/2024 về cho ý kiến Dự thảo Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2024-2030
Công văn số 305/SYT-NVY ngày 01/02/2024 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Công văn số 338/SYT-NVY ngày 05/02/2024 về tăng cương giám sát đáp ứng và phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp dịp Tết Nguyên Đán