Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 2257/SYT-NVD ngày 11/9/2023 về hướng dẫn thực hiện kết quả đầu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia năm 2023
Công văn số 2404/SYT-NVD ngày 18/9/2023 về thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Paclitaxel "Ebewe" thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Công văn số 2342/SYT-NVY ngày 18/9/2023 về đôn đốc thực hiện, báo cáo và giải ngân CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Công văn số 2294/SYT-NVD ngày 13/9/2023 về khảo sát nhu cầu đào tạo GSP
Công văn số 2240/SYT-NVY ngày 08/9/2023 về tăng cường triển khai công tác y tế trường học
Công văn số 2410/SYT-NVY ngày 25/9/2023 về triển khai Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Công văn số 2374/SYT-NVD ngày 21/9/2023 về Mẫu thuốc Cefixime 200 giả
Công văn số 2262/SYT-NVD ngày 11/9/2023 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 - Viên nén bao phim PymeRoxitil
Công văn số 2198/SYT-NVD ngày 31/8/2023 về thông báo Quyết định thu hồi và tạm ngừng xem xét và tiếp nhận 06 hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm
Kế hoạch số 07/KH-BCĐLNATTP ngày 30/8/2023 về Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023
Thông báo số 585/TB-SYT ngày 30/8/2023 về nghỉ Lễ Quốc khánh 2 - 9 năm 2023
Công văn số 2186/SYT-VP ngày 30/8/2023 về thực hiện quy định sử dụng tài khoản công dân để thực hiện đăng ký, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.
Công văn số 2151/SYT-NVY ngày 28/8/2023 về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp nghỉ Lễ 02/9/2023
Công văn số 2157/SYT-NVD ngày 28/8/2023 về sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3
Công văn số 2129/SYT-NVY ngày 22/8/2023 về kiểm soát cơ sở bị tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe