Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 2119/SYT-NVY ngày 22/8/2023 về tăng cường công tác phòng chống dịch và điều trị bệnh TCM và SXHD
Công văn số 2108/SYT-NVY ngày 21/8/2023 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất
Công văn số 2103/SYT-NVY ngày 21/8/2023 về chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết
Công văn số 2062/SYT-KHTC ngày 16/8/2023 về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 225/TB-VPCP ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ
Công văn số 2042/SYT-TTra ngày 15/8/2023 về phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2023
Công văn số 1930/SYT-NVD ngày 01/8/2023 về hướng dẫn đăng ký tài khoản kết nối liên thông cơ sở dữ liệu Dược quốc gia
Công văn số 1911/SYT-NVD ngày 01/8/2023 về chủ động mua sắm đối với các thuốc không có đề xuất trúng thầu thuộc danh mục ĐTTTQG năm 2023
Công văn số 1910/SYT-NVD ngày 01/8/2023 về thay đổi thông tin thuốc SaViPamol Plus trúng thầu các gói thầu tập trung cấp Quốc gia
Công văn số 1909/SYT-NVD ngày 01/8/2023 về thay đổi thông tin thuốc Ciprobay 500 thuộc Danh mục đàm phán giá của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Công văn số 1908/SYT-NVD ngày 01/8/2023 về cung ứng thuốc trong điều trị tay chân miệng
Quyết định số 664/QĐ-SYT ngày 03/8/2023 về Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 663/QĐ-SYT ngày 03/8/2023 về Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Y tế tỉnh An Giang
Công văn số 1865/SYT-TCCB ngày 27/7/2023 về triển khai, thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
Công văn số 1817/SYT-NVY ngày 24/7/2023 về triển khai Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2023
Công văn số 1815/SYT-NVY ngày 24/7/2023 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người