Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 2284/BCĐ.CTDS-KHHGĐ ngày 12/9/2023 về phát động cuộc thi trên nền tảng mạng xã hội nhân Ngày Tránh thai Thế giới 26/9
Công văn số 2419/SYT-NVY ngày 19/9/2023 về Chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban công tác khám bệnh, chữa bệnh lĩnh vực y, dược cổ truyền
Công văn số 2355/SYT-NVY ngày 19/9/2023 về tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh đau mắt đỏ
Công văn số 2317/SYT-NVY ngày 15/9/2023 về chấn chỉnh việc gửi dữ liệu điện tử KCB BHYT lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu của cơ quan BHXH
Công văn số 2280/SYT-TTra ngày 12/9/2023 về phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua
Công văn số 2407/SYT-NVY ngày 25/9/2023 về hướng dẫn triển khai Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023
Công văn số 2348/SYT-TCCB ngày 19/9/2023 về Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BYT
Công văn số 2298/SYT-NVY ngày 13/9/2023 về đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh
Công văn số 2257/SYT-NVD ngày 11/9/2023 về hướng dẫn thực hiện kết quả đầu thầu tập trung thuốc cấp quốc gia năm 2023
Công văn số 2404/SYT-NVD ngày 18/9/2023 về thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Paclitaxel "Ebewe" thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Công văn số 2342/SYT-NVY ngày 18/9/2023 về đôn đốc thực hiện, báo cáo và giải ngân CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
Công văn số 2294/SYT-NVD ngày 13/9/2023 về khảo sát nhu cầu đào tạo GSP
Công văn số 2240/SYT-NVY ngày 08/9/2023 về tăng cường triển khai công tác y tế trường học
Công văn số 2410/SYT-NVY ngày 25/9/2023 về triển khai Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Công văn số 2374/SYT-NVD ngày 21/9/2023 về Mẫu thuốc Cefixime 200 giả