Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2650/SYT-NVY ngày 30/8/2021 về cho phép triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2
Công văn 2647/SYT-NVY ngày 30/8/2021 về tạm dừng tổ chức liên hoan tuyên truyền viên dân số cấp tỉnh
Công văn 2637/SYT-NVY ngày 29/8/2021 về triển khai kế hoạch tổ chức cách ly y tế tập trung tại các cơ sở lưu trú trong công tác phòng, chống dịch COVId-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 2635/SYT-NVY ngày 29/8/2021 về tăng cường xét nghiệm, tầm soát SARS-CoV-2
Công văn 2632/SYT-KHTC ngày 29/8/2021 về Báo cáo tình hình, chuẩn bị đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19 trong tình hình mới
Công văn 2631/SYT-NVY ngày 28/8/2021 về báo cáo tình hình thực hiện Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22/08/2021
Công văn 2620/CV-BCĐ ngày 27/8/2021 về cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với trẻ em
Công văn 2586/SYT-KHTC ngày 25/8/2021 về báo cáo tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
Công văn 2560/CV-BCĐ ngày 24/8/2021 về đính chính nội dung tại Kế hoạch số 2521/KH-BCĐ ngày 20/8/2021 về việc thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2
Công văn 2622/SYT-NVY ngày 27/8/2021 về báo cáo công tác thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19
Công văn 2540/SYT-NVY ngày 23/8/2021 về huy động nhân lực và tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Công văn 2535/SYT-NVD ngày 23/8/2021 về thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2
Công văn 2533/SYT-KHTC ngày 22/8/2021 về triển khai Kế hoạch thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 2530/SYT-NVY ngày 21/8/2021 về hồi cứu nhập liệu đối tượng đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Công văn 2518/SYT-NVY ngày 20/8/2021 về nhập thông tin F0, F1, F2 và khai thác phần mềm phân tích tình hình dịch COVID-19