Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch 3146/KH-SYTngày 01/10/2021 về hKiểm tra công tác điều trị người mắc COVID-19 tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh
Công văn 3142/SYT-NVY ngày 30/9/2021 về hỗ trợ hoạt động hải quan tại địa bàn
Công văn 3122/SYT-NVY ngày 30/9/2021 về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Công văn 3114/SYT-NVY ngày 30/9/2021 về góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2
Công văn 3113/SYT-NVY ngày 30/9/2021 về xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2
Công văn 3111/SYT-KHTC ngày 30/9/2021 về cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và dự ước cả năm 2021 (lần 2)
Công văn 3109/SYT-NVY ngày 29/9/2021 về hạn chế lây nhiễm chéo SARS-CoV-2 cho người nhà tham gia chăm sóc người mắc COVID-19
Kế hoạch 3103/KH-SYT ngày 29/9/2021 về hành động tiến tới loại trừ bệnh HIV, VGB và giang mai lây truyền từ mẹ sang con 2021-2030
Công văn 3093/SYT-NVY ngày 28/9/2021 về triển khai Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19
Công văn 3082/SYT-KHTC ngày 28/9/2021 về triển khai Kế hoạch thành lập Trạm Y tế lưu động trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 3084/SYT-NVY ngày 29/9/2021 về hỗ trợ phương tiện tham gia phòng, chống dịch COVID-19
Công văn 3074/SYT-NVY ngày 28/9/2021 về triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 9)
Công văn 3057/SYT-NVY ngày 27/9/2021 về tiếp tục tập huấn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong ngành giáo dục
Công văn 3050/SYT-NVY ngày 24/9/2021 về đề xuất nhu cầu thuốc điều trị COVID-19
Công văn 3038/SYT-NVD ngày 24/9/2021 về đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng