Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 1908/SYT-NVD ngày 01/8/2023 về cung ứng thuốc trong điều trị tay chân miệng
Quyết định số 664/QĐ-SYT ngày 03/8/2023 về Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 663/QĐ-SYT ngày 03/8/2023 về Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Y tế tỉnh An Giang
Công văn số 1865/SYT-TCCB ngày 27/7/2023 về triển khai, thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế
Công văn số 1817/SYT-NVY ngày 24/7/2023 về triển khai Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2023
Công văn số 1815/SYT-NVY ngày 24/7/2023 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm lây sang người
Công văn số 1790/SYT-NVY ngày 20/7/2023 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino
Công văn số 1779/SYT-NVY ngày 18/7/2023 về Thực hiện liên thông dữ liệu theo Quyết định 130/QĐ-BYT (Bảng 1 và Bảng 8) đối với người bệnh không sử dụng thẻ BHYT phục vụ Đề án 06/CP
Công văn số 1750/SYT-NVY ngày 17/7/2023 về cử cán bộ tham gia khoá đào tạo đọc kết quả đo chức năng hô hấp
Công văn số 1723/SYT-NVY ngày 12/7/2023 về tăng cường kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Công văn số 1717/SYT-NVY ngày 12/7/2023 về tăng cường quản lý chất lượng môi trường không khí tại các cơ sở y tế
Công văn số 1715/SYT-NVD ngày 12/7/2023 về công bố danh sách ngường giới thiệu thuộc của Công ty TNHH THương mại & DP Sang
Công văn số 1714/SYT-NVD ngày 12/7/2023 về công bố danh sách người giới thiệu thuộc của Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam
Công văn số 1713/SYT-NVD ngày 12/7/2023 về công bố danh sách người giới thiệu thuộc của Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
Công văn số 1684/SYT-NVD ngày 07/7/2023 về tăng cường kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh