Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 218/SYT-TCCB ngày 23/01/2024 về chhuẩn bị hồ sơ công bố cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Quyết định 1254/QĐ-SYT ngày 29/12/2023 về công bố công khai số liệu bổ sung dự toán năm 2023
Công văn 50/SYT-NVY ngày 11/01/2024 về chấn chỉnh việc kê đơn thuốc, ghi chép hồ sơ bệnh án và triển khai kỹ thuật mới tránh lãng phí nguồn lực
Công văn 108/SYT-NVY ngày 11/01/2024 về tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Công văn 3451/SYT-VP ngày 29/12/2023 về chuẩn bị Tổng kết công tác thi đua và xét khen thưởng 2023
Công văn số 3041/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Bizs+)
Công văn số 3039/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Dầu gọi đầu Occimum)
Công văn số 3040/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Nhãn hàng: Strong Wind)
Công văn số 3038/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Fusin Spa Spf Cream)
Công văn số 3038/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Fusin Spa Spf Cream)
Công văn số 3037/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Macasa)
Công văn số 3036/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm
Công văn số 3035/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (DD vệ sinh Lactaxi Trà xanh trầu không hoa hồng)
Công văn số 3034/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm
Công văn số 3303/SYT-NVD ngày 19/12/2023 về công bố người giới thiệu thuốc cho cán bộ Y tế