Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2771/SYT-NVD ngày 31/10/2023 về thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh dược của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
Công văn 2755/SYT-NVD ngày 30/10/2023 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 2705/SYT-NVD ngày 24/10/2023 về cung ứng thuốc điều trị bệnh tay,chân, miệng
Công văn 2704/SYT-NVD ngày 24/10/2023 về báo cáo tình hình thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu các thuốc thuộc Danh mục ĐTTTQG, ĐPG Quý II/2023
Công văn 2700/SYT-NVD ngày 23/10/2023 về chủ động mua sắm đối với các thuốc không trúng thầu
Công văn 2625/SYT-KHTC ngày 16/10/2023 về triển khai Kế hoạch Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023
Công văn 2629/SYT-NVY ngày 16/10/2023 về tăng cường công tác phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét.
Công văn 2521/SYT-NVY ngày 05/10/2023 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống ĐTĐ, ngày toàn dân sử dụng muối I ốt.
Công văn 2515/SYT-NVY ngày 04/10/2023 về tăng cường giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
Công văn 2511/SYT-NVD ngày 04/10/2023 về Công bố người giới thiệu thuốc cho cán bô y tế
Công văn 2510/SYT-NVD ngày 04/10/2023 về Công bố người giới thiệu thuốc cho cán bô y tế
Công văn 2543/SYT-NVD ngày 09/10/2023 về Công bố người giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
Công văn 2542/SYT-NVY ngày 09/10/2023 về cập nhật liên thông giấy chứng sinh các trường hợp bà mẹ không tham gia BHXH, BHYT không có mã số BHXH
Công văn 2540/SYT-NVY ngày 09/10/2023 về triển khai can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho người chưa thành niên
Công văn số 2318/SYT-NVD ngày 15/9/2023 về tiếp tục nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất