Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1301/SYT-NVD ngày 05/5/2022 về mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT
Công văn 1300/SYT-NVD ngày 05/5/2022 về chủ động mua sắm các thuốc thuộc Danh mục ĐTTTQG và Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông tư 15/2020/TT-BYT
Công văn 1299/SYT-NVD ngày 05/5/2022 về báo cáo quyết toán thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống AIDS từ các nguồn kinh phí
Công văn 1287/SYT-NVY ngày 05/5/2022 về đánh giá kết thúc nghiên cứu VCAPS 4 tại An Giang
Công văn 1278/SYT-TCCB ngày 05/5/2022 về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
Công văn 1274/SYT-NVY ngày 04/5/2022 về báo cáo kết quả đánh giá mức chất lượng phòng XN và thực hiện liên thông kết quả XN
Thông báo 1234/TB-SYT ngày 27/4/2022 về kết quả khen thưởng năm 2021
Công văn 923/SYT-KHTC ngày 31/3/2022 về hướng dẫn thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất tại đơn vị
Công văn 1267/SYT-NVY ngày 04/5/2022 về kiểm tra, hướng dẫn, giám sát công tác bảo quản, sử dụng vắc xin phòng COVID-19
Công văn 1249/SYT-NVY ngày 29/4/2022 về hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NS&VSMT và Ngày Môi trường Thế giới năm 2022
Công văn 1247/SYT-NVY ngày 29/4/2022 về tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị SXHD
Công văn 1246/SYT-NVY ngày 29/4/2022 về khám bệnh, chữa bệnh cho người dân sau khi mắc COVID-19
Công văn 1241/SYT-TCCB ngày 29/4/2022 về báo cáo thực trạng hoạt động công tác xã hội tại đơn vị
Công văn 1233/SYT-NVY ngày 27/4/2022 về đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 đến tháng 5/2022
Công văn 1224/SYT-NVY ngày 27/4/2022 về tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19
Hình ảnh