Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch 3897/KH-SYT ngày 10/11/2021 về Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh An Giang năm 2021 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2021)
Công văn 3896/SYT-NVY ngày 10/11/2021 về cung cấp danh sách người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Công văn 3882/SYT-NVD ngày 09/11/2021 về Báo cáo việc quản lý, sử dụng túi thuốc B điều trị COVID-19 tại nhà
Công văn 3881/SYT-NVD ngày 09/11/2021 về quản lý thuốc Molnupiravir trong Chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát
Công văn 3879/SYT-NVD ngày 09/11/2021 về phân phối thuốc Molnupiravir 200mg, thuộc chương trình nghiên cứu (Đợt 2)
Công văn 3873/SYT-NVY ngày 09/11/2021 về củng cố việc thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2
Báo cáo 3861/BC-SYT ngày 09/11/2021 về Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 11/2021
Công văn 3856/SYT-NVY ngày 09/11/2021 về hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng phòng COVID-19
"Công văn 3821/SYT-NVY ngày 06/11/2021 về tăng cường công tác tiêm chủng và xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi "
Công văn 3818/SYT-NVY ngày 06/11/2021 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19
Công văn 3814/SYT-NVD ngày 06/11/2021 về đăng ký tài khoản cập nhật công bố cấp độ dịch COVID-19
Công văn 3809/SYT-NVD ngày 05/11/2021 về báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc năm 2021
Công văn 3807/SYT-TCCB ngày 05/11/2021 về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2021
Thông báo 3762/TB-SYT ngày 05/11/2021 về nhận hồ sơ tốt nghiệp năm 2021 Đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông
Công văn 3758/SYT-NVY ngày 04/11/2021 về báo cáo danh sách Thành viên các Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng