Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 3665/SYT-NVY ngày 29/10/2021 về báo cáo chất lượng, hiệu quả của trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2
Thông báo 3664/TB-SYT ngày 29/10/2021 về Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 3657/SYT-NVY ngày 29/10/2021 về tăng cường sử dụng thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19
Công văn 3638/SYT-NVY ngày 28/10/2021 về xin phép thực hiện dịch vụ lấy mẫu và giao nhận mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
Báo cáo 3637/BC-SYT ngày 28/10/2021 về Tổng hợp mô hình khám chữa bệnh lao tại tỉnh An Giang
Công văn 3636/SYT-NVY ngày 28/10/2021 về góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Luật Dân số
Công văn 3632/SYT-NVY ngày 28/10/2021 về ứng dụng công nghệ hỗ trợ thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19
Công văn 3628/SYT-NVY ngày 28/10/2021 về đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế
Công văn 3627/SYT-NVY ngày 28/10/2021 về chia sẻ dữ liệu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trực tuyến qua ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia
Công văn 3625/SYT-NVY ngày 28/10/2021 về thực hiện kiện toàn tổ chức KCB lao qua BHYT
Công văn 3612/SYT-KHTC ngày 27/10/2021 về in biểu mẫu, mua vật tư tiêm chủng phục vụ chiến dịch tiêm ngừa COVID-19 tỉnh An Giang 2021-2022
Thông báo số 3608/TB-SYT ngày 27/10/2021 về tiêm ngừa cho người không đi đến điểm tiêm do già, bệnh lý và tàn tật
Công văn 3588/SYT-NVY ngày 25/10/2021 về góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2016/TT-BYT và Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT
Công văn 3556/SYT-NVY ngày 25/10/2021 chuẩn bị triển khai chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19
Kế hoạch 3552/KH-SYT ngày 24/10/2021 về Triển khai Chương trình sử dụng thuốc Molnupiravir có kiểm soát trong điều trị các trường hợp mắc COVID-19 tại An Giang