Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch số 92/KH-SYT ngày 14/11/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Công văn 2978/SYT-TCCB ngày 17/11/2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2023
Công văn 2973/SYT-TCCB ngày 16/11/2023 về triển khai quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Công văn 2970/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về thực hiện hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Công văn 2969/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em, đợt 2 năm 2023
Công văn 2968/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trong tình hình mới
Công văn 2950/SYT-TCCB ngày 16/11/2023 về tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên khoa Y học dự phòng tại tỉnh
Công văn 2919/SYT-NVD ngày 13/11/2023 về thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Paracetamol Kabi AD thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Cty CPDL TW 2
Công văn 2916/SYT-NVY ngày 13/11/2023 về báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải nhựa
Công văn 2897/BCĐ ngày 09/11/2023 về báo cáo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá và rượu, bia năm 2023
Công văn 2852/SYT-NVY ngày 06/11/2023 về xét nghiệm HIV và bảo mật thông tin nhiễm HIV của người bệnh đậu mùa khỉ
Công văn 2776/SYT-TCCB ngày 01/11/2023 về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Công văn 2774/SYT-VP ngày 01/11/2023 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Công văn 2771/SYT-NVD ngày 31/10/2023 về thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh dược của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.
Công văn 2755/SYT-NVD ngày 30/10/2023 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng