Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch 3193/KH-TBĐT ngày 05/10/2021 về Hoạt động chi tiết của Tiểu ban Điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 3191/SYT-NVY ngày 05/10/2021 về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Camera IP Hikvision và 19 lỗ hổng bảo mật mới trong Vmware
Công văn 3190/SYT-NVY ngày 05/10/2021 về hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Công văn 3189/SYT-NVY ngày 05/10/2021 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
Công văn 3187/SYT-NVY ngày 04/10/2021 về xử lý nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin phần mềm báo cáo thống kê y tế
Công văn 3184/SYT-KHTC ngày 04/10/2021 về báo cáo việc mua sắm, quản lý, sử dụng hàng hóa y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
Công văn 3181/SYT-NVY ngày 04/10/2021 về rà soát, củng cố công tác điều trị COVID-19, quyết liệt giảm tử vong
Công văn 3175/SYT-KHTC ngày 04/10/2021 về phân bổ test nhanh kháng nguyên từ nguồn ngân sách tỉnh cho các đơn vị y tế
Công văn 3169/SYT-KHTC ngày 04/10/2021 về phân bổ 500 bình oxy 40 lít và phụ kiện cho các Đơn vị y tế
Công văn 3166/SYT-KHTC ngày 03/10/2021 về góp ý Kế hoạch đảm bảo Oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 3162/SYT-NVY ngày 03/10/2021 về về xét nghiệm, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ
Kế hoạch 3161/KH-SYT ngày 02/10/2021 về Cách ly điều trị tại nhà các trường hợp F0 không triệu chứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 3159/SYT-NVY ngày 02/10/2021 về hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người dân tự phát về từ các tỉnh, thành có dịch COVID-19
Kế hoạch 3154/KH-SYT ngày 01/10/2021 về Triển khai Tuần lễ “Dinh dưỡng & Phát triển”
Phương án 3151/PA-SYTngày 01/10/2021 về Triển khai Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh An Giang theo mô hình tháp 03 tầng