Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 5649/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021
Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”
Quyết định số 5614/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm
QĐ số 5609/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về Ban hành tạm thời QT GĐPY đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và QT GĐPY đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập
Công văn số 7404/BYT-BH ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyênngành y học cổ truyền và xin ý kiến chỉ đạo
Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2
Kế hoạch số 2044/KH-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021)
Công văn số 7257/BYT-TCDS ngày 25/12/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.
Công văn số 7272/BYT-KHTC ngày 27/12/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn tới.
Quyết định số 5372/QĐ-BYT ngày 24/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát viêm phổi nặng do vi rút
Quyết định số 5333/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch"
Quyết định số 5332/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành”
Quyết định số 5331/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế ề việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não"
Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030