Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 3544/QĐ-BYT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành Y tế giai đoạn 2021 - 2025
Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
Quyết định số 3436/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai QĐ số 659/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, PC bệnh nghề ng
Quyết định số 3429/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn”
Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
Quyết định số 99/QĐ-CNTT ngày 18/6/2021 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình đánh giá chất lượng phần mềm y tế
Quyết định số 2834/QĐ-BYT ngày 09/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện XN phát hiện nhiễm mới HIV và sử dụng số liệu XN phát hiện mới HIV trong PC HIV/AIDS
Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19
QĐ số 2539/QĐ-BYT ngày 24/05/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành KH hành động thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030
Quyết định số 2394/QĐ-BYT ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thiết lập và vận hành Ngân hàng sữa mẹ”
Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C
Quyết định số 1911/QĐ-BYT ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu “Hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật”
Quyết định phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế
Quyết định của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2”
Hình ảnh