Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tuyên truyền nâng cao chỉ số PAPI năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 3310/QĐ-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B
Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành Đề án “Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang”
Quyết định số 2831/QĐ-BYT ngày 04/7/ 2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa
Quyết định số 2834/QĐ-BYT ngày 04/7/ 2019 của Bộ Y tế Về việc phê duyệt Hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con
Quyết định số 2600/QĐ-BYT ngày 21/6/ 2019 của Bộ Y tế Về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV
Quyết định số 2599/QĐ-BYT ngày 21/6/ 2019 của Bộ Y tế Về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III
Quyết định số 2598/QĐ-BYT ngày 21/6/ 2019 của Bộ Y tế Về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II
Quyết định số 2603/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV
Quyết định số 2602/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III
Quyết định số 2601/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II
Quyết định số 2597/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV
Quyết định số 2596/QĐ-BYT ngày 21/6/ 2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III
Quyết định số 2595/QĐ-BYT ngày 21/6/2019 của Bộ Y tế Về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II
Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật điều trị bàng Ôxy cao áp