Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25/6/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh
Quyết định số 99/QĐ-CNTT ngày 18/6/2021 của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình đánh giá chất lượng phần mềm y tế
Quyết định số 2834/QĐ-BYT ngày 09/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện XN phát hiện nhiễm mới HIV và sử dụng số liệu XN phát hiện mới HIV trong PC HIV/AIDS
Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19
QĐ số 2539/QĐ-BYT ngày 24/05/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành KH hành động thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030
Quyết định số 2394/QĐ-BYT ngày 14/5/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật thiết lập và vận hành Ngân hàng sữa mẹ”
Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 29/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút C
Quyết định số 1911/QĐ-BYT ngày 19/4/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu “Hướng dẫn Sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật”
Quyết định phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế
Quyết định của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2”
QĐ số 1207/QĐ-BYT ngày 09/002/2021 của BYT về việc Phê duyệt KH triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do DA QTC PC AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, gđ 2021-2023
Quyết định số 1070/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021
Quyết định số 43/QĐ-QLD ngày 22/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 21 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 phiên 2
Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2021
QĐ số 10/QĐ-KCB ngày 15/01/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về HD triển khai thí điểm hoạt động tư vấn về tăng huyết áp và đái tháo đường áp dụng trong Dự án “Ngày đầu tiên”