Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19
Công văn số 10420/BTC-QLCS ngày 27/8/2020 của Bộ Tài chính về việc giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc
Quyết định số 3532/QĐ-BYT ngày 12/8/2020 của Bộ Y tế về việc Quy định về xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
Quy chế Phối hợp giữa Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế
Quyết định số 3875/QĐ-BYT ngày 07/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum
Quyết định số 3597/QĐ-BYT ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19
Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách thủ tục hành chính năm 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 3130/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt"
Quyết định số 3129/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan"
Quyết định số 3128/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú"
Quyết định số 3127/QĐ-BYT ngày 17/7/2020 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày"
Quyết định số 3087/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tiền đái tháo đường"
Quyết định 2628/QĐ-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" giai đoạn 2020-2025
Quyết định số 2508/QĐ-BYT ngày 14/5/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp"
Quyết định số 1773/QĐ-BYT ngày 20/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay HD một số biện pháp PCD Viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19) đối với người khuyết tật tại cộng đồng"