Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 7404/BYT-BH ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyênngành y học cổ truyền và xin ý kiến chỉ đạo
Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2
Kế hoạch số 2044/KH-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021)
Công văn số 7257/BYT-TCDS ngày 25/12/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.
Công văn số 7272/BYT-KHTC ngày 27/12/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn tới.
Quyết định số 5372/QĐ-BYT ngày 24/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát viêm phổi nặng do vi rút
Quyết định số 5333/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Dự phòng tiên phát bệnh Tim mạch"
Quyết định số 5332/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành”
Quyết định số 5331/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ Y tế ề việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não"
Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22/12/2020 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 5237/QĐ-BYT ngày 16/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa
Quyết định số 5238/QĐ-BYT ngày 16/12/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn, khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa
Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Hình ảnh