Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế về QĐ công bố DM văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
QĐ số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh An Giang về QĐ công bố Danh mục NQ, QĐ quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023
Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 23/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Hướng dẫn nhịn ăn uống và cung cấp carbohydrate trước phẫu thuật chương trình
Quyết định số 56/QĐ-BYT ngày 08/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định Ban hành hướng dẫn về phương pháp đo lường hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công giai đoạn 2024-2030
Quyết định số 4397/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y tế về việc QĐ ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh
Quyết định số 4396/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy phá rung tim dùng trong điều trị người bệnh
Quyết định số 4395/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh
Quyết định số 3376/QĐ-BYT ngày 30/8/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành "Đề cương quy trình kỹ thuật xét nghiệm"
Quyết định số 3373/QĐ-BYT ngày 29/8/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định đặc tả nhóm thông tin cơ bản về nguồn lực y tế phục vụ công tác quản lý của Bộ Y tế và triển khai Đề án 06/CP
Quyết định số 3163/QĐ-BYT ngày 10/8/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 trong lĩnh vực y tế
Quyết định số 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ Y tế về Quyết định công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Quyết định số 2796/QĐ-BYT ngày 06/7/2023 của Bộ Y tế về Ban hành Tài liệu “Hướng dẫn về khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi”
Quyết định số 2671/QĐ-BYT ngày 26/6/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19
Quyết định số 2491/QĐ-BYT ngày 13/6/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030
Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/4/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1