Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

QĐ số 1207/QĐ-BYT ngày 09/002/2021 của BYT về việc Phê duyệt KH triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do DA QTC PC AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, gđ 2021-2023
Quyết định số 1070/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021
Quyết định số 43/QĐ-QLD ngày 22/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 21 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 phiên 2
Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2021
QĐ số 10/QĐ-KCB ngày 15/01/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về HD triển khai thí điểm hoạt động tư vấn về tăng huyết áp và đái tháo đường áp dụng trong Dự án “Ngày đầu tiên”
Thông báo Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020
Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 13/01/2021 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn định dang dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20
Quyết định số 122/QĐ-BYT ngày 11/01/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược
Quyết định số 28/QĐ-BYT ngày 05/01/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa
Quyết định số 5715/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2021-2025.
Công văn số 32/BYT-TTRB ngày 05/01/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Quyết định số 5649/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021
Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”
Quyết định số 5614/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm
QĐ số 5609/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về Ban hành tạm thời QT GĐPY đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và QT GĐPY đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập