Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng”
Quyết định số 580/QĐ-QLD ngày 24/11/2020 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105
Quyết định số 4899/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử Bộ Y tế
Quyết định số 4817/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”
Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn”
Quyết định số 4782/QĐ-BYT ngày 18/11/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm
Công văn số 5972/BYT-KCB ngày 03/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020
QĐsố 4501/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật KBCB chuyên ngành Bỏng ban hành theo QĐ số 635/QĐ-BYT ngày 28/02/2013 của Bộ Y tế
Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
QĐ số 4469/QĐ-BYT ngày 28/10/2020 của Bộ Y tế về ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở KBCB”
Quyết định số 4466/QĐ-BYT ngày 28/10/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM”
Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 27/10/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt KH Thí điểm triển khai hoạt động tư vấn XN sử dụng sinh phẩm xét nghiệm HIV-giang mai tại cộng đồng, giai đoạn 2020-2022
Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 4054/QĐ-BYT ngày 22/9/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19