Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 456/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 của Bộ Y tế về việc QĐ Công bố kèm theo QĐ này kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BYT kỳ 2019 - 2023 của Bộ Y tế
Quyết định số 453/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế trình Cục trưởng ký ban hành đợt 01 năm 2024.
QĐ ban hành mẫu phôi giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động đối với các hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động (Lĩnh vực Y)
Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật KBCB
Quyết định số 292/QĐ-BYT ngày 06/02/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng”
QĐ 204/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành KH triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam gđ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh An Giang
Quyết định số 226/QĐ-BYT ngày 30/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua ngành y tế
Quyết định số 205/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT (Đợt 10).
Quyết định số 197/QĐ-BYT ngày 25/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế năm 2024.
Quyết định số 208/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế về QĐ công bố DM văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Y tế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023
QĐ số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh An Giang về QĐ công bố Danh mục NQ, QĐ quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023
Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 23/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Hướng dẫn nhịn ăn uống và cung cấp carbohydrate trước phẫu thuật chương trình
Quyết định số 56/QĐ-BYT ngày 08/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định Ban hành hướng dẫn về phương pháp đo lường hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công giai đoạn 2024-2030
Quyết định số 4397/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y tế về việc QĐ ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thận nhân tạo dùng trong điều trị người bệnh
Quyết định số 4396/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy phá rung tim dùng trong điều trị người bệnh