Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Thông báo Kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020
Quyết định số 198/QĐ-BYT ngày 13/01/2021 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn định dang dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20
Quyết định số 122/QĐ-BYT ngày 11/01/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược
Quyết định số 28/QĐ-BYT ngày 05/01/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí công nghệ thông tin để thực hiện hoạt động y tế từ xa
Quyết định số 5715/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt giai đoạn 2021-2025.
Công văn số 32/BYT-TTRB ngày 05/01/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Quyết định số 5649/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2021
Quyết định số 5631/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện”
Quyết định số 5614/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm
QĐ số 5609/QĐ-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về Ban hành tạm thời QT GĐPY đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và QT GĐPY đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập
Công văn số 7404/BYT-BH ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc bổ sung hướng dẫn thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT
Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyênngành y học cổ truyền và xin ý kiến chỉ đạo
Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2
Kế hoạch số 2044/KH-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y tế về việc kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021)
Công văn số 7257/BYT-TCDS ngày 25/12/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030.