Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Khám chữa bệnh

Bộ Y tế: Ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

05:38 20/07/2021

Vào ngày 20/7/2021, Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3518/QĐ-BYT về việc Ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Cụ thể:

Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19”.

“Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19” áp dụng cho toàn bộ các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19; góp phần bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với Cục Y tế Dự phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai và đánh giá Tiêu chí; tổng hợp kết quả đánh giá của các cơ sở tiêm chủng vắc-xin COVID-19, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang