Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca

04:44 19/03/2021

Vào ngày 18/3/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca

Theo đó:

Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca.

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca áp dụng cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng Nhà nước và tư nhân trên cả nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang