Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Y học dự phòng

Hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

10:22 05/03/2021

Vào ngày 04/3/2021, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 102/MT-YT về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Theo đó:

Thực hiện Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ và vắc xin từ nguồn khác; Để chủ động hạn chế nguy cơ ảnh hưởng của chất thải phát sinh trong quá trình tiêm chủng tới sức khỏe và môi trường, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Phụ lục kèm theo.

Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại Công văn này.

Thông tin, phản ánh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có) đề nghị liên hệ Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế (số điện thoại: 0243.2272851 hoặc 0913827036).

Trân trọng cảm ơn./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang