Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số

Sở Y tế An Giang tiếp tục phát huy chuyển đổi số và Đề án 06/CP ngành y tế

01:56 15/03/2023

Sáng 15/3, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền chủ trì Hội nghị trực tuyến phổ biến Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP ngành y tế tỉnh An Giang năm 2023. Hội nghị được trực tuyến đến Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, bệnh viện công lập và tư nhân.

Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền chủ trì  hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu và phổ biến quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành y tế tỉnh, Tổ công tác và Bộ phận giúp việc thực hiện Đề án 06/CP Sở Y tế. Đánh giá kết quả chuyển đổi số y tế năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023, định hướng đến năm 2030; hướng dẫn triển khai Đề án 06/CP ngành y tế và nhiệm vụ trọng tâm triển khai công nghệ thông tin của ngành Y tế; kết quả tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và Trung tâm Giám sát điều hành (IOC) ngành y tế.

Thực hiện chuyển đổi số, đến nay ngành y tế tỉnh đã triển khai Tổng đài 1022 hỗ trợ, tư vấn F0 điều trị tại nhà; hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý F0 điều trị tại nhà; hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp; áp dụng hồ sơ sức khỏe điện tử; hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; bệnh án điện tử, thanh toán không tiền mặt, “bệnh viện thông minh”... Đồng thời, đang phối hợp VNPT xây dựng Trung tâm Điều hành y tế thông minh (IOC Y tế), tích hợp thông tin quản lý của ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

HẠNH CHÂU

 

https://baoangiang.com.vn/so-y-te-an-giang-tiep-tuc-phat-huy-chuyen-doi-so-va-de-an-06-cp-nganh-y-te-a357621.html

Hình ảnh