Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số

Hội nghị trực tuyến phổ biến Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2023

02:08 15/03/2023

Sáng ngày 15/03/2023, Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP ngành Y tế tỉnh An Giang năm 2023. Hội nghị được kết nối với các điểm cầu bệnh viện công lập và tư nhân, các Trung tâm Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả chuyển đổi số y tế năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023, định hướng đến năm 2030. Hướng dẫn triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP ngành Y tế. Đồng thời, phổ biến chủ đề Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm triển khai công nghệ thông tin của ngành Y tế trong chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, còn báo cáo kết quả Giai đoạn 01 trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và Trung tâm giám sát điều hành (IOC) ngành Y tế tỉnh An Giang.

Phát biểu tại hội nghị, TS. BS Trần Quang Hiền – Giám đốc Sở Y tế An Giang nhấn mạnh: ngành Y tế An Giang đang đẩy nhanh khẩn trương chuyển đổi số, giúp người dân thuân lợi khám, chữa bệnh, cải cách tốt thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước. Đồng thời, tạo bước đột phá, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành con người số, nền tảng công nghệ số. Sở Y tế đang tích cực xây dựng để ra mắt Trung tâm giám sát điều hành (IOC Y tế) tích hợp thông tin quản lý của ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Tại các đơn vị y tế, Giám đốc phải là người chỉ đạo, điều hành chuyển đổi số tại đơn vị; đẩy mạnh tích hợp dữ liệu về IOC Y tế; rà soát trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và tăng cường đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công nghệ thông tin phục vụ cho chuyển đổi số tại đơn vị.

Nhân dịp này, Sở Y tế giới thiệu Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Tổ giúp việc chuyển đổi số ngành Y tế tỉnh và giới thiệu Tổ công tác và Bộ phận giúp việc thực hiện Đề án 06/CP Sở Y tế.

Việc tổ chức hội nghị này đã giúp các đơn vị y tế nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP trong lĩnh vực y tế của tỉnh nhà. Qua đó, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế tại đơn vị góp phần phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thanh Phú

Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh