Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”

03:17 28/07/2023

Ngày 27/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1060/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”

Cụ thể:

Trong thời gian qua, các sự cố lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng. Một trong những nguyên nhân chính gây ra mất an toàn thông tin được xác định đến từ nhận thức của người sử dụng. Các cuộc tấn công mạng có xu hướng tập trung chủ yếu vào con người thay vì máy móc, thiết bị. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số một cách bền vững.

Nhằm giúp người sử dụng có thể nhận diện và cảnh giác hơn với các hình thức lừa đảo trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương quan tâm triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung “Cẩm nang nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời đăng tải bộ cẩm nang, infographic, poster … lên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan đơn vị để người dân biết và giúp ngăn chặn sự lan truyền của lừa đảo và bảo vệ cộng đồng trực tuyến.

2. Tổ chức cho các cán bộ, công chức và người lao động thực hiện bài kiểm tra (kiểm tra trực tuyến) phát hiện lừa đảo theo hình thức phising tại địa chỉ https://congcu.khonggianmang.vn/phishing-quiz/ , nhằm nâng cao kiến thức về các hình thức lừa đảo và phising trên mạng xã hội.

3. Các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép vào các chương trình, chuyên mục tăng tuyên truyền, phổ biến chi tiết các dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh của 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng hiện nay. Tuyên truyền một số việc phải làm khi đã bị lừa đảo trực tuyến. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông đến hết ngày 01/8/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tài liệu được đăng tải trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang và Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: angiang.gov.vn hoặc sotttt.angiang.gov.vn hoặc khonggianmang.vn hoặc soyte.angiang.gov.vn./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang