Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tịnh Biên tổ chức hội nghị trực tuyến “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/ AIDS”

09:55 15/12/2021

Vào lúc 13g 30 ngày 6/11/2021, tại đầu cầu Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tịnh Biên đã diễn ra hội nghị trực tuyến “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/ AIDS".

Tham dự hội nghị, tại đầu cầu tuyến huyện có Ban Giám đốc TTYT;  đại diện lãnh đạo các ban ngành: Công An, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Phòng Y tế, Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Văn hóa- Thông tin, Đài phát thanh. Tại điểm cầu xã, thị trấn có lãnh đạo UBND xã, thị trấn và các ban ngành liên quan với 85 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên thông qua 03 chuyên đề: Tóm tắt nội dung mục tiêu 90-90-90 năm 2021; tóm tắt ý nghĩa chủ đề tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2021; tóm tắt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và đưa ra một số gợi ý thảo luận.

Chương trình hội nghị được thực hiện theo tinh thần kế hoạch số 216/ KH- BCĐ ngày 26/11/2021 của BCĐ PCTP,HIV/AIDS, TNXH và XDPTTDBV ANTQ huyện Tịnh Biên nhằm mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động phòng chống HIV; tăng cường sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác phòng, chống HIV, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19, để tiếp tục hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030./.

                                                                                                Nguyễn Minh Thời

                                                                                                  TTYT Tịnh Biên

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang