Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện điều trị COVID-19 trực thuộc Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành

03:20 28/10/2021

I. Tình hình thu dung điều trị

Thực hiện theo Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch trưng dụng Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Châu Thành làm Bệnh viện điều trị COVID-19 vào ngày 10/7/2021. Khu 300 giường đã đưa vào sử dụng ngày 18/8/2021. Bệnh viện điều trị COVID-19 trực thuộc TTYT Châu Thành hoạt động từ ngày 10/7/2021 - 24/9/2021, số giường bệnh là 400 giường, đã thu dung điều trị kết quả như sau:

Tổng số nhận bệnh lũy kế 1332 bệnh (ra viện 952, chuyển viện 37, tử vong 02, hiện còn điều trị 341 bệnh nhân:

+ Tầng 1 (Cơ sở thu dung điều trị F0 không triệu chứng THCS Cần Đăng): 200 giường, nhập 262 (ra viện 199, chuyển khu 63, hiện tại 00 người). Hiện nay đã ngưng hoạt động.

+ Tầng 2 (Bệnh viện điều trị COVID-19): tổng cộng 400 giường, nhập 1.070 bệnh (ra viện 690, chuyển viện 37, tử vong 02, hiện còn điều trị 341 bệnh nhân).

II. Các hoạt động chính

1. Chỉ đạo điều hành

Căn cứ vào các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, TTYT thực hiện theo tua đã phân công 01 Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp Bệnh viện điều trị COVID-19 và 09 nhân viên các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhân lực, điều hành hoạt động công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân, đảm bảo trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện phòng hộ, bảo vệ an ninh trật tự, cung cấp điều kiện sinh hoạt ăn uống cho người bệnh, thực hiện thông tin báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện, tỉnh theo quy định.

2. Tổ chức bộ máy

2.1 Tầng 1: Cơ sơ thu dung điều trị F0 không triệu chứng Cần Đăng

Nhân lực y tế: 08 (03 bác sĩ, 04 điều dưỡng, 01 Dược sĩ). Trong đó 02 điều dưỡng hỗ trợ từ BV M-TMH-RHM. Bình quân 1 BS điều trị 66 bệnh nhân, 01 điều dưỡng chăm sóc 50 bệnh nhân; Khối quân sự 04, Công an 01(luân phiên), Đoàn thanh niên 02, tổng cộng 07 người. Tổng cộng: 15 người. 

Ngày 15/9/2021 ngưng hoạt động, chuyển bệnh nhân còn lại vào Bệnh viện điều trị COVID-19 để bàn giao lại cho Trường THCS Cần Đăng chuẩn bị cho năm học mới.

2.2 Tầng 2: Bệnh viện điều trị COVID-19

Hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện điều trị COVID-19 chia thành 2 khu cụ thể như sau:

+ Khu 1 (100 giường)

- Nhân lực y tế: 21 người (09 bác sĩ, 12 điều dưỡng). Bình quân 1 BS điều trị 10 bệnh nhân, 01 điều dưỡng chăm sóc 08 bệnh nhân.

- Khối quân sự, Công an, Đoàn thanh niên, bảo vệ, tổng cộng 05 người. Tổng cộng chung: 45 người.

+ Khu 2 (300 giường)

- Nhân lực y tế: 15 người (06 bác sĩ, 9 điều dưỡng). Bình quân 1 BS điều trị 50 bệnh nhân, 01 điều dưỡng chăm sóc 40 bệnh nhân.

- Công An, Đoàn thanh niên, tổng cộng 04 người. Tổng cộng chung: 19 người.

* Chung tay với Bệnh viện điều trị COVID-19 có Bác sĩ và điều dưỡng do Sở Y tế An Giang điều động hỗ trợ: 20 người.

+ Bệnh viện Tim mạch: Hỗ trợ 02 tua; mỗi tua 08 người (02 Bác sĩ, 04 điều dưỡng và 02 KTV xét nghiệm).

+ Bệnh viện 3 chuyên khoa Mắt- TMH – RHM: 05 người (01 bác sĩ và 04 điều dưỡng).

+ Bệnh viện Sản Nhi: 01 KS môi trường KSNK.

+ TTYT huyện Phú Tân: 06 người (02 bác sĩ, 04 điều dưỡng).

3. Trang thiết bị, phương tiện, thuốc, phòng hộ cá nhân và VTYT: Được Sở Y tế trang cấp đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tại Bệnh viện điều trị COVID-19. Ngày 31/8/2021 được Sở Y tế cấp 01 chiếc xe cứu thương do tài trợ.  

4. Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Đối với nhân viên y tế: Thực hiện đầy đủ về phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế.

- Đối với bệnh nhân: Không để lây chéo và nhiễm khuẩn Bệnh viện

- Thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn thu gom và lưu giữ chất thải rắn tập trung vào thùng rác, hợp đồng thu gom, xử lý thanh trùng và quy trình vận chuyển rác ra khỏi bệnh viện. Quản lý và sử lý chất thải lỏng được thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế. Giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý môi trường (phun, xịt, vệ sinh bề mặt) hàng ngày.

5. Đảm bảo an ninh trật tự trong Bênh viện điều trị COVID-19

Kiểm soát chặt chẽ việc ra vào Bênh viện điều trị COVID-19 theo quy định và khử khuẩn cho mọi đối tượng, phương tiện ra vào.

6. Đảm bảo cung cấp suất ăn và sinh hoạt cho nhân viên y tế và người bệnh

- Cung cấp suất ăn ngày 03 bữa (sáng, trưa, chiều).

- Cung cấp đầy đủ các vật dụng sinh hoạt.

7. Chế độ thông tin báo cáo

- Chế độ thông tin: Cập nhật kịp thời các thông tin từ Trung ương, Tỉnh, Huyện để thực hiện nhiệm vụ.

- Chế độ báo cáo: Báo cáo định kỳ hàng, ngày và đột xuất khi có yêu cầu./.

Lê Văn Thật – Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang