Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Hội thảo chuyên đề cung cấp thông tin về dân số và phát triển

04:45 18/09/2020

Sáng ngày 18/9/2020, tại hội trường Chi cục Dân số - KHHGĐ. Sở Y tế tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề cung cấp thông tin về dân số và phát triển cho các sở, ban ngành đoàn thể.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Văn Kim An, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cho biết: Sau 5 năm triển khai Kế hoạch số 49-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác DS-KHHGĐ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2019 An Giang duy trì được dưới mức sinh thay thế (1,85 con/bà mẹ). Tỷ số giới tính khi sinh 108,4 nam/100 nữ (năm 2019), giảm 0,4 điểm phần trăm so với năm 2018. Tuổi thọ bình quân đạt 73,7 tuổi. 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại. Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Sở Y tế và UBND tỉnh phê duyệt các đề án nâng cao chất lượng dân số: Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên.

Công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó nổi bật là các cơ quan như Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài PT - TH An Giang, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn, Sở GD - ĐT, Trường Chính trị tỉnh... được thực hiện chủ động, thường xuyên cung cấp các thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương, phản ánh các hoạt động về công tác dân số trong tình hình mới.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề Dân số và Chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn còn nhiều bất cập: Là tỉnh có quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao và tiếp tục tăng; tỷ lệ người cao tuổi tăng, tỷ số giới tính khi sinh mất cân bằng; di cư diễn ra với cường độ lớn trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt, chất lượng dân số còn hạn chế, nhiều vấn đề sức khỏe sinh sản chưa được giải quyết

Chia sẻ thông tin tại hội nghị, các đại biểu báo cáo về những kết quả của công tác Dân số - KHHGĐ đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030 cho rằng, công tác dân số và phát triển một việc rất quan trọng đối với toàn xã hội, với sự quan tâm và trách nhiệm của các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp phối hợp với ngành dân số đang làm ngày hôm nay sẽ quyết định về dân số trong tương lai, được thể hiện rất rõ thông qua Nghị quyết số 21/NQ-TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để tham mưu, quản lý, định hướng công tác tuyên truyền một cách hiệu quả, chính xác và kịp thời về công tác dân số và phát triển, tạo sự thống nhất trong công tác tuyên truyền về vấn đề này từ tỉnh đến cơ sở.

Kết thúc buổi Hội thảo, các sở, ban ngành, đoàn thể khẳng định vẫn tiếp tục đồng hành với Sở Y tế để thực hiện nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược của tỉnh, nhiệm vụ về công tác dân số và phát triển. Một số nhiệm vụ và giải pháp được đề cập trong Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030 như: Tăng cường cung cấp thông tin về Dân số và Phát triển đến cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp; huy động các bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia truyền thông về Dân số và Phát triển; đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm truyền thông về Dân số và Phát triển; bảo đảm về chất lượng, đổi mới về hình thức, nội dung.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi về Dân số và Phát triển trên các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, phóng sự, tin bài, sách, ảnh, sự kiện truyền thông; tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp trong ngành dân số các cấp; mở rộng các hình thức truyền thông, giáo dục thân thiện với trẻ em vị thành niên, thanh niên; đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc phổ biến kiến thức, kỹ năng về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giới tính…

Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông; huy động sự tham gia, đóng góp phương tiện, nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho công tác truyền thông về Dân số và Phát triển./.

                                                       Phòng Nghiệp vụ - Truyền thông

                                                    Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang