Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Nhìn lại hoạt động phòng chống phong năm 2020 tại An Giang

04:08 19/03/2021

1. Tình hình mạng lưới tổ chức:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số: 1914/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND An Giang, trong đó có Khoa phòng chống HIV/AIDS - Lao- Da liễu.

Mạng lưới chuyên khoa:

Mô hình quản lý hiện nay: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang

Số phòng khám bệnh da trong tỉnh/thành phố/huyện:13

Số giường bệnh da trong trong tỉnh: 04 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang: Khoa Nội)

Số huyện có cán bộ hoạt động chuyên khoa: 04/11

Số xã có cán Bộ Y tế kiêm nhiệm công tác da liễu: 156/156.

2. Hoạt động chương trình phòng chống phong trong năm 2020:

Thực hiện mục tiêu, chỉ thị của dự án theo quyết định số:1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau:

Mục tiêu: duy trì 100% bệnh nhân phong dị hình tàn tật được chăm sóc y tế, trong đó: 50% bệnh nhân nặng được phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng, 50% số huyện/thị trong vùng dịch tễ lưu hành đạt bốn tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong tuyến huyện.

Trong năm 2020, hoạt động phòng chống phong thực hiện được như sau:

*Khám phát hiện 09 bệnh nhân phong mới (bệnh nhân nhiều khuẩn: 07, bệnh nhân ít khuẩn: 02) thu dung điều trị.

*Khám tiếp xúc diện rộng:

-TPLX (phường Mỹ Quý, phường Mỹ Thạnh);

- Huyện Châu Thành (xã Hòa Bình Thạnh, xã Cần Đăng, xã Bình Hoà)

-Huyện Châu Phú (xã Vĩnh Thạnh Trung; Thạnh Mỹ Tây, Khánh Hoà)

-Huyện Tri Tôn (thị trấn Tri Tôn, thị trấn Châu Lăng, xã Núi Tô)

-Huyện Tịnh Biên (thị trấn Nhà Bàng, thị trấn Tịnh Biên, xã An Cư)

* Tập huấn công tác phòng chống phong cho lãnh đạo và cán bộ chuyên trách tuyến huyện.

* Tập huấn công tác phòng chống phong cho cán bộ phụ trách chương trình phong tuyến xã phường, thị trấn.

* Củng cố thống kê báo cáo, thống nhất công tác quản lý, ghi chép sổ sách và bệnh án, chăm sóc phòng ngừa tàn tật

* Kiểm tra giám sát.

* Xét nghiệm:

- Cho 100% bệnh nhân phong mới thu dung điều trị.

- Bệnh nhân ít khuẩn (PB) xét nghiệm 2 lần. Giám sát 3 năm không cần xét nghiệm.

- Bệnh nhân nhiều khuẩn (MB) tổng cộng 8 lần: lần đầu, 6 tháng và sau khi hoàn thành điều trị. Trong thời gian giám sát 01 năm xét nghiệm một lần, thực hiện trong năm 5 năm.

* Thực hiện kế hoạch mua giầy và kính phát cho bệnh nhân

* Xây dựng kế hoạch phòng chống phong giai đoạn 2021-2025

* Tham gia hội nghị tổng kết dự án chương trình phong giai đoạn 2016-2020

* Tham gia sinh hoạt mạng lưới bệnh da liễu phía Nam.

3. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị:

 * Thuận lợi: được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, hệ thống phòng chống phong được duy trì từ Trung ương đến địa phương.

*  Khó khăn:

Sau loại trừ bệnh phong cấp tỉnh và huyện, tình hình bệnh phong diễn biến phức tạp, bệnh phong mới xuất hiện với chiều hướng gia tăng với các thể lâm sàng đột biến khó chẩn đoán nhiều hơn so với các thể kinh điển.

- Công tác khám phát hiện: Do sau loại trừ, nên không tập trung chủ lực cho khám phát hiện, dịch tễ bệnh phong thay đổi.

- Phòng chống tàn tật dựa vào cộng đồng cũng gặp không ít khó khăn do bệnh nhân phong tàn tật đa số là nghèo, bệnh nhân lo mưu sinh ít quan tâm đến sức khoẻ nên rất cần sự hỗ trợ của ban ngành, đoàn thể.

- Truyền thông giáo dục sức khỏe cho trường học và ban ngành, đoàn thể không có kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên.

- Phục hồi kinh tế xã hội: phần lớn chưa có sự hợp tác chặt chẽ giữa ban ngành liên quan trong công tác phục hồi kinh tế và xã hội cho bệnh nhân phong.

- Do sự thay đổi mô hình quản lý nên nhân sự ở địa phương cũng thay đổi theo, nhất là tuyến phường, xã. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động chương trình.

*Kiến nghị:

- Cần duy trì sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong hoạt động khám phát hiện bệnh phong.

- Tăng cường hỗ trợ cho những huyện có tỉ lệ lưu hành và tỉ lệ phát hiện còn cao.

-Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong trong ngành giáo dục, y tế và tư nhân.

- Ưu tiên phòng chống tàn tật, phục hồi chức năng cũng như phục hồi kinh tế xã hội, giúp bệnh nhân hoà nhập cộng đồng.

- Duy trì nguồn kinh phí cho hoạt động chương trình./.

Bs. Mỹ Linh - Phòng khám Da liễu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang