Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Đăng tải dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Y tế

01:57 12/07/2023

Vào ngày 10/7/2023, Bộ Y tế đã ký ban hành Công văn số 4309/BYT-TCCB về việc đăng tải dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Y tế.

Thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vi trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Y tế dự thảo Thông tư Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Y tế để lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tham gia góp ý dự thảo.

Theo quy định của pháp luật về việc thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế An Giang đăng tải dự thảo Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Y tế trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang