Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn cập nhật hướng dẫn mới, phát hiện quản lý bệnh nhân lao cho cán bộ quản lý lao tuyến huyện, xã năm 2022

01:38 15/06/2022

Thực hiện theo Kế hoạch số 952/KH-KSBT ngày 30/5/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang về việc tập huấn cập nhật hướng dẫn mới, phát hiện quản lý bệnh nhân lao cho cán bộ quản lý lao tuyến huyện, xã năm 2022.

Từ ngày 10/06 – 24/06/2022, Khoa HIV/AIDS – Lao – Da liễu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức 06 lớp tập huấn cập nhật hướng dẫn mới, phát hiện quản lý bệnh nhân lao cho cán bộ quản lý lao tuyến huyện, xã  năm 2022 với sự tham dự của 30 học viên là cán bộ chuyên trách phòng, chống lao huyện Tịnh Biên và Tân Châu.

Tại buổi tập huấn, học viên đã được giảng viên là các bác sĩ của Khoa HIV/AIDS – Lao – Da liễu giới thiệu những nội dung chính về hướng dẫn triển khai các hoạt động do dự án SET – FHI 360 hỗ trợ; chẩn đoán và điều trị lao; phòng bệnh lao;tư vấn điều trị lao và lao kháng thuốc; Quy trình quản lý điều trị ngoại trú bệnh lao kháng thuốc và giám sát quá trình điều trị; chẩn đoán, điều trị lao tiềm ẩn.

Qua buổi tập huấn đã giúp các học viên trang bị thêm nhiều kiến thức chuyên sâu về bệnh lao nhằm nâng cao năng lực phát hiện và quản lý điều trị bệnh lao, trong cộng đồng.

Thanh Phú – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh