Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tháng hành động quốc gia Dân số

01:27 23/12/2022

Căn cứ kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12).

Trạm Y tế phường Châu Phú B đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) cụ thể như sau:

-Xây dựng kế hoạch trình UBND phường phê duyệt kế hoạch thực hiện tổ chức các hoạt động truyền thông theo chủ đề kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12.

- Phối hợp với Trạm Truyền thanh phường tăng cường thời lượng, mở các đợt tuyên truyền về nội dung, thông điệp và chủ đề kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12; các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.

- Phối hợp với cán bộ văn hóa phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2021 như: treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan đơn vị và trên các trục lộ chính tại địa phương.

- Thực hiện tuyên truyền các nội dung về dân số phát triển nhân kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Dân số Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12)./.

Nguyễn Thị Bích - TYT phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh