Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tịnh Biên kiểm tra công tác phòng chống COVID-19

08:38 16/04/2021

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 285/QĐ-SYT ngày 02/3/2021 của Giám đốc Sở Y tế về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Phòng Y tế Tịnh Biên kết hợp TTYT , Phòng giáo dục & đào tạo thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, trường học, khu du lịch... trên địa bàn huyện Tịnh Biên.

Tại các nơi đến, đoàn làm việc các nội dung: Việc thực các quy Quy định về thông tin, giáo dục phòng, chống bệnh dịch Covid-19; việc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”; việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học theo hướng dẫn Bộ Y tế. Kiểm tra các nội dung liên quan đến thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế: bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế.

Mục đích của việc kiểm tra lần này nhằm kiểm soát tốt, hạn chế tối đa sự lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, trường học, khu du lịch... và qua công tác kiểm tra sẽ xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với những hành vi vi phạm theo quy định pháp luật./.

                                                                                                  Nguyễn Minh Thời

                                                                                                    TTYT Tịnh Biên

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang