Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác dân số và phát triển cho đoàn viên, thanh niên

04:43 18/09/2020

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, Hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10), trong tháng 9 năm 2020 Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh và Chi Cục Dân số-KHHGĐ, Sở Y tế tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác liên quan đến thanh niên; Công tác Dân số và Phát triển đợt I năm 2020 cho 240 đoàn viên, thanh niên tại huyện Châu Thành, Châu Phú và Thành phố Long Xuyên.

Tại buổi tuyên truyền các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh được Báo cáo viên Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh phổ biến một số nội dung trọng tâm của các văn bản Luật và quy phạm pháp luật, cũng như xem các video clip các tình huống liên quan đến Luật xảy ra thực tế trong cuộc sống, như: Hiến pháp năm 2013; Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Pháp luật về An toàn giao thông; Bộ luật Dân sự năm 2015 (cho vay lãi suất cao, hụi,...); Bộ luật Hình sự năm 2015 (bổ sung, sửa đổi năm 2017); Bộ luật Lao động năm 2019; Pháp luật Bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019; Luật Giáo dục năm 2019; Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Công tác Dân số và Phát triển; Các văn bản Pháp luật khác phù hợp.

Cũng tại Hội nghị tuyên truyền, Bác sĩ Chuyên khoa II Văn Kim An - Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số - KHHGĐ, Sở Y tế tỉnh An Giang báo cáo Chuyên đề “Nâng cao chất lượng dân số” với các nội dung: Chính sách của Đảng về công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian qua; Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; Đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh;… Buổi tuyên truyền nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền những văn bản pháp luật mới được ban hành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục trang bị kiến thức pháp luật cơ bản cho đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu rõ các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực gắn với đời sống, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, học sinh. Đồng thời, mỗi đoàn viên, thanh niên, học sinh được cập nhật các kiến thức hữu ích về công tác Dân số và Phát triển, hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng về công tác Dân số - KHHGĐ trong thời gian qua, cũng như công tác dân số trong tình hình mới.

Công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu nhi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh An Giang được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm và được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu, có nhiều đổi mới, ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu nhi từng bước được nâng cao.

Chương trình bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là hoạt động thường xuyên phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Sở Tư pháp tỉnh. Năm nay, Tỉnh Đoàn phối hợp với Chi Cục Dân số - KHHGĐ, Sở Y tế tỉnh mong muốn truyền tải những thông tin về Dân số và Phát triển của tỉnh An Giang đến với đoàn viên, thanh niên, học sinh trong toàn tỉnh./.

Phòng Nghiệp vụ - Truyền thông

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang